De kracht van een vrouw

8 maart 2018
internationale-vrouwendag

Gendergelijkheid

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. In de praktijk blijkt een dergelijke verklaring niet altijd voldoende te zijn.
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen draagt bij aan een vreedzame en duurzame wereld.
Toch zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld ten opzichte van jongens en mannen.

Wij willen toch even stilstaan bij Internationale Vrouwendag 2018