Privacyverklaring AVG 2018

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of als u zich bij ons aanmeldt. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Er zijn enkele partijen die persoonsgegevens van u verwerken voor verschillende doeleinden. Wij blijven echter altijd verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens en derhalve hebben wij met verschillende partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Echter heeft de AVG heeft de mogelijkheid om medische gegevens te verwerken zonder toestemming als dat noodzakelijk is voor ‘waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’. Wel moeten we u informeren dat uw gegevens verwerkt worden bij deze instanties.

De instanties waarmee onze praktijk uw gegevens kunnen delen zijn:

 • Perined:
  Perined heeft als doelstelling om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door geleverde zorg van verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen en deze zorg te verbeteren.
 • Peridos:
  Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen. Gegevens om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.
 • Preaventis:
  Praeventis is een landelijk registratie-systeem waarin de bloeduitslagen van uzelf en na de geboorte van uw kind worden vastgelegd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en bij eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld als er sprake is van Rhesus-negativiteit van de zwangere, of een afwijkende hielprikuitslag) tijdig actie te kunnen ondernemen. Ook de gegevens van de gehoortest en het rijksvaccinatieprogramma worden aan Praeventis doorgegeven. Voor meer informatie: www.rivm.nl.
 • Vecozo:
  Vecozo speelt een maatschappelijke rol in de kostenbeheersing in de Nederlandse zorgsector. Met het digitaal communicatiepunt richten zij zich op het verlagen van de administratieve lasten van alle ketenpartijen in de zorg.

Verder werken wij samen met verschillende zorgverleners vanuit het de geboortezorg. Wij vragen uw toestemming voor het delen van uw gegevens met andere zorgverleners als het nodig mocht zijn.

Andere zorgverleners:

 • De huisarts (deze moet u zelf even informeren dat u zwanger bent)
 • De gynaecoloog
 • De kinderarts
 • Het consultatiebureau (bij overname van zorg als u bevallen bent)
 • Andere zorgverleners bij wie u onder behandeling zou kunnen zijn

Als laatste willen wij u graag informeren over het opsturen van geboortekaartjes. Cliënten sturen ons vaak na de geboorte van hun kindje een geboortekaartje. Indien u geen toestemming geeft voor het ophangen van u geboortekaartje in onze wachtkamer dan horen wij dat graag van u.  Onze Erkenningen