Prenataal Huisbezoek

Vanaf 1 juli 2022 hebben alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de GGD aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. Echter is het prenataal huisbezoek er voor iedereen. Op deze pagina kun je folders vinden in verschillende talen die uitleggen wat het precies inhoudt.

Prenatal Home Visit

As of July 1, 2022, all municipalities have to to offer a prenatal home visit by the GGD to pregnant women and/or their families in a vulnerable situation. However, the prenatal home visit is there for everyone. On this page you can find leaflets in different languages explaining exactly what it entails.

Folders in verschillende talen / Leaflets in different languages:  Onze Erkenningen