Maatregelen vanaf 25 februari

Net als veel andere ziekenhuizen zijn we in het Spaarne Gasthuis terughoudend met het snel loslaten van alle maatregelen. Daarvoor hebben we twee belangrijke redenen: 

  • Als ziekenhuis hebben we te maken met kwetsbare patiënten. We willen niet dat zij onnodig risico lopen en we willen ook dat zij zich veilig blijven voelen in ons ziekenhuis.
  • Het hoge ziekteverzuim vormt een bedreiging voor de continuïteit van onze zorg.

Daarom blijven de onderstaande maatregelen nog een maand gelden, tot en met 21 maart. Over 2 weken (7 maart) kijken we wel of het al eerder mogelijk is ze (deels) los te laten. 

Mondkapjes

Patiënten: Ook ná 25 februari vragen we patiënten en bezoekersom een mondkapje te dragen in het ziekenhuis. Daarover berichten we ook in onze externe communicatie. Mensen die geen mondkapje bij zich hebben kunnen er van ons een krijgen. We gaan mensen er echter niet meer op aanspreken als ze zonder mondkapje het ziekenhuis binnenkomen.

Medewerkers: Voor medewerkers blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Dit om onszelf en onze patiënten optimaal te beschermen.

Anderhalve 1,5 meter

We blijven de 1,5 meter maatregel hanteren in het ziekenhuis; in wachtruimtes, liften, vergaderruimtes, restaurants, etc. Dat betekent dat de inrichting van de wachtkamers niet wordt aangepast. 

Bezoektijden in het VKC

De bezoekregels op de geboorteafdeling en op de neonatologie zijn wat verruimd. Zo zijn bijvoorbeeld broertjes en zusjes weer welkom tijdens het bezoekuur: Bezoektijden | Spaarne Gasthuis  Onze Erkenningen