Verscherpte Corona Maatregelen

10 oktober 2020
10 oktober 2020

For English scroll down.

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van enkele belangrijke zaken. Naar aanleiding van de aanpassing van de Corona maatregelen in het land moeten ook wij de maatregelen in onze huidige verloskundige zorg aanpassen. De aanpassingen zijn erop gericht de kans op besmetting of quarantaine voor jullie als zwangeren en ons als zorgverleners zo klein mogelijk te houden. Deze afspraken zijn regionaal gemaakt met alle praktijken hier uit de omgeving.

Bekijk onze speciale Corona pagina op deze website om alle aanpassingen door te lezen.

Wij beseffen ons dat deze maatregelen niet leuk zijn voor jullie, maar door deze maatregelen houden wij de verloskundige zorg in Haarlem en Haarlemmermeer op het juiste niveau. En kunnen wij dus goed voor jullie blijven zorgen.

Belangrijk hierbij blijft, kom niet naar de praktijk bij klachten:

  • Verkoudheidsklachten.
  • Hoesten.
  • Verhoging > 38 graden.

Het algemene advies is dan om thuis te blijven en je te laten testen.

Laten we er met z’n allen voor gaan. Dank voor jullie begrip!

……………………………………………………………………………………………………

ENGLISH:

We would like to inform you of some important matters. As a result of the adjustment of the Corona measures in the country, we must also adjust the measures in our current obstetric care. The adjustments are aimed at keeping the risk of infection or quarantine for you as pregnant women and us as healthcare providers as small as possible. These agreements have been made with all practices in the region. We realize that these measures are not nice for you, but through these measures we can keep up the good obstetric care in Haarlem and Haarlemmermeer. And in this way we can continue to take good care of you.

Check out our special Corona page on this website to read about all the changes.

It remains important, do not come to the practice with complaints:

  • Complaints that come with having a cold
  • Coughing
  • Fever >38 degrees

The general advice is to stay at home and get tested.

Let’s do this together. Thank you for your understanding!