Na de bevalling moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden.

Thuiskomst uit het ziekenhuis
Allereerst willen we je vragen om te laten weten dat je bent thuis gekomen uit het ziekenhuis mocht je zijn bevallen onder leiding van de gynaecoloog, of als je na de bevalling nog even moest blijven. We zullen dan met je overleggen wanneer je bij je thuis langs komen voor de controles.

Aangifte
De baby moet altijd binnen drie dagen na de bevalling worden aangegeven in de gemeente waar hij of zij is geboren. Vaak regelt de vader de aangifte. Ben je alleenstaand? Dan mag ook een andere aanwezige tijdens de bevalling of jij zelf de aangifte doen op het gemeentehuis. Bij de aangifte moeten je de volgende zaken meenemen:

  • Legitimatiebewijzen
  • Trouwboekje of akte van erkenning
  • Aangiftebriefje (deze krijg je van ons na de bevalling of van de verpleegkundige als je bevalling in het ziekenhuis plaats vond) 

Kijk hier voor meer informatie over de geboorte aangifte op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Verzekering
Binnen vier maanden na de geboorte van je baby moet hij of zij worden bijgeschreven op je zorgverzekeraar. Tot het 18e levensjaar zijn hieraan geen kosten verbonden.

Uitvaart Verzekering
Heb je een uitvaartverzekering? Dan is het handig om je kind bij geboorte aan te melden bij je verzekeraar. Hij of zij is dan gratis meeverzekerd via jouw verzekeringspolis.
Op Uitvaartverzekering.nl staat een kennisdossier waarin wordt uitgelegd hoe je jouw kind kunt aanmelden bij je verzekeraar. Daarnaast is in kaart gebracht hoe hoog de dekking is bij jouw verzekeraar en hoe lang het kind gratis is meeverzekerd. Heb je nog geen uitvaartverzekering? Maar wil je er wel een voor jou en je kind afsluiten? Kijk dan eens op deze pagina voor meer informatie over verzekeraars en polissen.

Hielprik en gehoortest
Nadat de baby is aangegeven bij de gemeente komt er vanzelf tussen de 5e en 7e dag van de kraamweek een medewerker van de GGD bij jullie thuis langs om de hielprik en gehoortest af te nemen. Tijdens de zwangerschap krijgen jullie hier al informatie over mee naar huis van ons.

Meer informatie over de hielprik en de gehoortest? Lees dan onderstaande folder:


Click here for the translations of the folder