Bij het Structureel Echoscopisch Onderzoek wordt jullie baby uitgebreid gescreend op eventuele zichtbare aangeboren afwijkingen.

For English click here

Wat is de 20 wekenecho?

De 20 wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Een 20 wekenecho is niet verplicht. Je kiest zelf of je die wilt. Praat erover met je verloskundige, of met je partner, familie of vrienden. Je kunt de pagina Hulp bij het maken van een keuze over de 20 wekenecho gebruiken om en keuze te maken of je deze wel of niet wilt.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20 wekenecho kunnen worden gezien:

Open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen.

Indien er na dit echoscopisch onderzoek een verdenking bestaat op structurele afwijkingen bij het ongeboren kind, dan kun je verwezen worden voor een uitgebreide echo in het ziekenhuis. Dit vervolgonderzoek heet een GUO-echo. Soms krijg je ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek. Kijk hier voor de vervolgonderzoeken na de 20 weken echo.

Geeft de 20 wekenecho 100% zekerheid?

Met de 20 wekenecho kunnen niet alle afwijkingen worden gezien. Dat betekent dat uw kind toch een afwijking kan hebben als de uitslag goed is. Bij vrouwen met overgewicht is er een grotere kans dat afwijkingen worden gemist en dat de echoscopist het kind niet goed kan beoordelen.

Wanneer is de 20 wekenecho?

De echo vindt plaats tussen de 19e en 21e week van de zwangerschap. De echo is uitwendig en is niet pijnlijk. De echo duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. De uitslag van het onderzoek krijg je direct na afloop van de echo.

Het is mogelijk om tijdens de echo ook te kijken naar het geslacht van de baby indien we de baby er goed voor ligt, maar dit is niet het doel van de echo. Wil je liever geen informatie over mogelijke aangeboren afwijkingen bij je baby maar wil je wel het geslacht van de baby weten? Dan adviseren wij je om een pret-echo te laten maken.

Kosten

De zorgverzekeraar vergoedt deze echo voor alle zwangeren in Nederland.

Meerlingen

Deze echo kan ook gemaakt worden bij meerlingen. Je krijgt dan voor iedere baby een aparte uitslag.

Meer informatie over het structureel echoscopisch onderzoek? Bekijk deze website voor meer informatie of lees de folder van het RIVM: Informatie over de 20 weken echo

Do you want to know more about the 20 weeks scan? Look at this website for more information or read the information leaflets in different languages.