Directieverklaring

De directie van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door haar verwerkte gegevens. Zij zorgt voor een privacy beleid of Information Security Management System (ISMS) dat passend is voor de organisatie. De doelstellingen van dat systeem stellen zeker dat de belangen van derden bij informatiebeveiliging voldoende worden beschermd. Zij verbindt zich eraan om het privacy beleid of ISMS continu te verbeteren en aan de (wettelijke) eisen te laten voldoen. Zij stelt voldoende middelen ter beschikking (binnen de mogelijkheden van de praktijk) om de veiligheid van gegevens te beschermen.

De directie van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek zorgt ervoor dat haar medewerkers zich bewust zijn van de vertrouwelijkheid van de (cliënten)-gegevens waarmee zij werkt en beschermt deze gegevens passend. Daarom werkt Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek met een privacy beleid op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of een ISMS op basis van de norm ISO27001, Informatiebeveiliging. 

Het managementsysteem voor privacy- en informatiebeveiliging van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie doordat zij een risicobeheerproces toepast, en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat zij risico’s adequaat beheert. 

De directie van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek ondersteunt dit beleid, en voor de toepassing ervan stelt zij voldoende middelen ter beschikking (binnen de mogelijkheden van de praktijk). Het beleid van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek maakt zij blijvend bekend aan alle medewerkers van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek en relevante externe partijen. 

De directie van Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer en Bollenstreek zorgt ervoor dat het privacy beleid of ISMS op regelmatige wijze wordt gecontroleerd op zijn goede werking. 

Documenten betreffende AVG:  Onze Erkenningen