Wat is de NIPT?

NIPT betekent niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Je loopt geen risico op een miskraam.

Vanaf 1 april 2023 is de NIPT (niet-invasieve prenatale test) voor alle zwangeren kosteloos beschikbaar, zonder dat zij mee hoeven te doen aan een wetenschappelijke studie. De NIPT valt in het reguliere aanbod van prenatale screening.

De NIPT onderzoekt DNA

Met de NIPT wordt onderzocht of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en en in zeer zeldzame gevallen ook bij de zwangere zelf. Dat noemen we nevenbevindingen. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen: van heel ernstige tot minder ernstige aandoeningen. Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig. Dit is meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Wil je de NIPT(niet-invasieve prenatale test )? Je krijgt eerst een gesprek

Bij  je eerste bezoek vraagt jouw verloskundige of gynaecoloog of je meer wil weten over de NIPT. In een uitgebreid gesprek krijg je dan informatie over het onderzoek en de aandoeningen.
Je kiest zelf  of je de NIPT wilt. Denk goed na over de volgende vragen:
•    Hoeveel wil je tijdens de zwangerschap al weten over jouw kind?
•    Als je te horen krijgt dat jouw kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, wat wilt je dan doen?

Wanneer kun je de NIPT krijgen?

Het  onderzoek met de NIPT kan vanaf 10 weken zwangerschap.

Hoe gaat de NIPT?

De NIPT  is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Jouw verloskundige of gynaecoloog vertelt je waar je bloed kan laten afnemen. Je vindt de locaties ook op www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie. Het laboratorium onderzoekt jouw bloed.

De uitslag

Je krijgt de uitslag binnen 10 kalenderdagen. De NIPT geeft geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met de NIPT opgespoord. Maar als je een gunstige uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek

Als je een ongunstige uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek. Daarmee kun je zeker weten of jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Wat kost de NIPT?

Je betaalt niets het uitgebreide gesprek met jouw verloskundige of gynaecoloog en de NIPT.  De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van jouw eigen risico.  

Wat je verder nog moet weten

Wil je de NIPT? Gegevens over het onderzoek en de uitslag komen ook in een landelijk informatiesysteem (Peridos).

Kijk voor meer informatie naar onderstaande video over de NIPT.

Meer informatie

Wil je na het lezen van deze pagina graag nog meer info over de NIPT, kijk op de landelijk website van het RIVM

Folders

Klik hier voor de folders (meerdere talen) over de prenatale screeningstesten.

Click here for a clear leaflet explaining everything about prenatal screening tests.